چگونه با همسرم لذت را تجربه كنم؟

چگونه با همسرم لذت را تجربه كنم؟Tel:00-0000-0000

چگونه‏‌اي ؟

اِبن سيرين كسي را گفت : چگونه‏‌اي ؟
گفت : چگونه است حال كسي كه پانصد

درهم بدهكار است، عيالوار است و هيچ چيز ندارد ؟!
ابن سيرين به خانه خود رفت و هزار درهم آورد و به وي داد و گفت : پانصد درهم به طلبكار بده و باقي را خرج خانه كن و لعنت بر من اگر پس از اين حال كسي را بپرسم ...!
گفتند : مجبور نبودي كه قرض و خرج او را بدهي !
گفت : وقتي حال كسي را بپرسي و او حال خود بگويد و تو چاره‌اي براي او نينديشي، در احوالپرسي منافق باشي ...!

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ | ۰۴:۵۹:۵۲ | فاطي
،

اندازه تمام

زن به اندازه تمام ظرافت زنانه‌اش قدرتمند است...
فقط كافيست:
نخواهد تكيه كند ؛


«دنيايي را به دوش ميكشد...»

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ | ۰۴:۵۹:۳۳ | فاطي
،

نمياد هي

يه چيزي اين وسط درست نبود ..اصلا درست نبود ، هيچي با حرفاي ساشا جور در نميومد ..من اولين بار اونو روز خواستگاري ديدم
..قبل از اون هيچي يادم نمياد هيچي ..


تصميم گرفتم فعلا به چيزي فكر نكنم الان بايد يه چيزي ميخوردم ..بدون اينكه چيز ديگه اي تنم كنم يه تاپ مشكي كه رو كنار
تخت افتاده بود و برداشتم و سريع پوشيدمش ..
يه تاپ ساده و دو بنده بود..قشنگ بود ..يه كمي اينور و اونور و نگاه كردم تا چيزي پيدا كنم و موهامو ببندم ..كه گيره ي سرمو رو
بالشت ديدم ..خم شدم كه برش دارم آخم رفت هوا ..

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ | ۰۴:۵۹:۰۴ | فاطي
،

گرچه اگه منم

اخماش بدجور در هم بود
ساشا _ آره شام ، از ديشب تا حالا خواب تشريف داريد
پوزخندش تيغي بود رو رگم ..و همينطور نگاه و صداي تمسخر آميزش
ساشا _ گرچه اگه منم جاي تو بودم اين طوري ميخوابيدم ..بلند شو بيا پائين يه چيزي بخور بعد دوباره بخواب

خريد وكيوم همراه مردانه برقي مجوزدار ساخت امريكا

دستگاه وكيوم مردانه براي آلت تناسلي|جديدترين وسيله براي افزايش سايز كلي الت

خريد دستگاه وكيوم همراه آقايان بزرگ و كلفت كننده و حجم دهنده طبيعي الت

درمان كوچكي الت راههاي بزرگ كردن الت روشي موثر و مفيد براي بزرگ كردن الت مردان شيوه جديد بزرگ كردن الت دستگاه وكيوم قيمت اصلي اش چند است دستگاه وكيوم چه عوارضي دارد ايا بايد از دستگاه وكيوم استفاده كرد يا خير دستگاه وكيوم چه نقشي در عملكرد عادي دستگاه تناسلي ايفا ميكند دستگاه وكيوم چگونه كار ميكند دستگاههاي كش دهنده الت كدامش بهتر است راه حل هايي جديد براي بزرگ كردن الت راه حلي كه موجب درمان كوتاهي الت در مردان ميگردد راههايي براي بزرگ كردن كلفتي كلاهك الت مردان فروش وسايل بزرگ كننده الت اقايان


حتي واي نستاد تا جوابشو بدم .. دليل رفتاراشو نميدونستم .برخورداي غير طبيعيش ، يه بار اخم داشت ، يه بار مهربون بود ، يه بار
خشن ، عصبي .همه نوع رفتاري رو ازش ديده بودم جز يه لبخند از ته دل ..
يعني همه ي اين برخورداش به خاطر خواهرشه ؟ يا پولي كه از دست داده .
سرمو با شدت تكوني دادم كه يادم به ديشب افتاد
بدنم لرزي كرد ..اگه ساشا نميرسيد ؟ چه بلايي سرم ميومد ؟؟؟؟ حتي فكرشم داشت آزارم ميداد ..
با فكري درگير از رو تخت بلند شدم .

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۵۴:۰۶ | فاطي
،

غره بهم رفت

با اين حرفش سريع نشستم سر جام و با چشايي از حدقه بيرون زده نگاش كردم .
_ چي گفتي ؟ شام ؟

خريد داروي كلفت كننده و دراز كننده الت راحت وسريع در كمترين زمان

بزرگ كردن سريع و فوري آلت تناسلي مردان | دارويي گياهي براي حجيم كردن الت

جديدترين داروى تقويت جنسى بهترين روش افزايش طول الت جنسي

  Tags گياهان دارويي تقويت كننده آلت تقويت جنسي گياهي افزايش دائمي طول آلت تقويت جنسي كلفت كننده و دراز كننده فوري اقايان بزرگ و كلفت كننده آلت تناسلي افزايش سايز آلت مردانهافزايش سايز و قطر آلت افزايش بنيه جنسي و تاخير كلفت كننده و حجم دهنده آلت تناسلي داروي بزرگ كننده آلت مرد گياهان دارويي جنسي داروي تقويت جنسي بهترين و موثرترين افزايش دهنده طول الت بزرگ و حجيم كننده آلت ليست قيمت داروي سفت كننده كمر و بزرگ كننده الت گياهان معجزه گر جنسي بزرگ كننده و تقويت جنسي درمان زود انزالي بهترين روش بزرگ كردن آلت تناسلي مردان طب سنتي بزرگ كننده طول آلت داروي افزايش سايز افزايش آلت راهنمائي جهت خريد داروهاي تقويت جنسي داروهاي افزايش آلت تناسلي مرد گياه داروئي بزرگ كننده الت قرص تقويه كننده قطر الت تناسلي مرد موثرترين گياه براي بزرگي آلت وسفتي كمر


يه چشم غره بهم رفت و بلند شد ..دستاشو كرد تو جيب شلوار مردونه اي كه تنش بود . هيچ وقت نديده بودمش شلوار لي بپوشه
.. هميشه شلوار مردونه داشت و اين باعث جذابيتش ميشد .چشمام از شلوار رفت بالا رسيد به كمربند مشكي كه بسته بود و بالاتر
روي نيم تنه ي لختش متوقف شد ..
چرا لباس نداره ؟ اين سوالي بود كه داشت مغزمو سوراخ ميكرد ..ولي ازش نخواستم تا دليلشو بگه ، سريع نگامو كشيدم سمت
صورتش

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۵۳:۴۳ | فاطي
،

در اصل ف

اين روزها ، در اصل فقط گرگ‌هايي لباس گرم دارند كه پوست گوسفند به تن كرده‌اند؛ اين‌ها وضع‌شان خوب است؛
لباس مناسب را اين‌ها پوشيده‌اند!

قويترين قرص بزرگ كننده الت مردان |داروي گياهي بزرگ كننده الت و كلفت كردن الت

بهترين دارو جهت افزايش سايز و طول الات تناسلي مردان | قرص ويگاريكس پلاس

قرص براي بزرگ كردن الات مردان | خريد قرص بزرگ كننده دائمي الت جنسي

  Tags افزايش طول و قطر الت تناسلي با بهترين دارو بهترين راه افزايش طول دستگاه تناسلي مردان راه هاي افزايش طول آلت تناسلي راههاي بزرگ كردن و افزايش سايز آلت راه هاي طبيعي افزايش طول الت جنسي داروي طبيعي براي افزايش دائمي طول الت جنسي دارو براي طويل و قطور شدن آلت موثرترين داروي افزايش تضميني طول الات مردانه دارويي تاخير انداز و افزايش دهنده طول الت دارويي گياهي براي افزايش طول آلت مردانه روش بهتر و موثر براي افزايش طول الت تناسلي آقايان قرص براي افزايش طول و ضخامت الت روشي گياهي براي بزرگ كردن آلت تناسلي راه هاي بزرگتر شدن الات مردان روش سنتي جهت افزايش طول و قطر الت در طب گياهي روشي بدون بازگشت براي افزايش طول الت قرص افزايش سايز الت قرص افزايش طول الت دائمي قرص تاخيري و كمر سفت كن راه هاي درمان زود ارضايي قرصهاي بزرگ كننده الت افزايش اندازه آلت تناسلي با بهترين قرص

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۵۳:۲۰ | فاطي
،

شخصيت ما

قضاوت و پيش‌داوري
درباره يك شخص،
مشخص نمي‌كند او كيست
مشخص مي‌كند
شما كيستيد..
تعلق به حقيقت
ما را بيدار مي كندو
تعصب به شخصيت ما را گمراه
آدم ها نمي دانند كه نمي توانند
 بدانند كه ديگران درد دارند..
تمام زندگي ام بر اين باور بوده ام

سفارش آنلاين قرص چاقي خريد آنلاين قرص چاقي فت فست فروش اينترنتي قرص چاقي فت فست FATFAST

خريد اينترنتي داروي چاق كننده طبيعي بدن فت فست اورجينال ساخت امريكا

خريد قرص افزايش وزن و سوخت و ساز بدن و با بالا بردن جذب مواد غذايي قرص فت فست fat fast

خريد اينترنتي قرص افزايش وزن و چاق شدن سريع خريد داروي گياهي بيشتر شدن اشتها ضميني فروش مكمل چاقي سفارش قرص بيشتر شدن اشتها فت فست fat fast خريد با قيمت مناسب فست فت فروشگاه اينترنتي داروي چاقي گياهي فروش داروي چاق كننده طبيعي سفارش قرص فست فت چگونه اندام تپلي داشته باشيم سفارش پستي قرص فست فت براي لاغري خريد ارزان داروي چاق كننده طبيعي قرص چاقي فت فست باقيمت مناسب فروش قرص فست فت براي درمان لاغري


كه دروغ نگويم
دل هيچ انساني را نشكنم
و اين را پذيرفته ام كه از بين رفتن قسمتي از زندگي است.
اما با اين وجود
از مرگ خودم مي ترسم
مي ترسم بعد از مرگ هم كارگر باشم!

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۵۲:۵۳ | فاطي
،

آتش بگذاريد

چطور يك سيخ را داغ كنيم؟
جواب؛آن را كنار آتش بگذاريد


اگر محيط ما سرد باشد ما هم سرد هستيم اگر داغ باشد ما هم داغ هستيم
اگر قصد داري رشد و پيشرفت كني با افراد بزرگ و داغ حشر و نشر كن!در كنار آنها يقين داشته باش كه رشد و پيشرفت ميكني
به مكانهاي مهم برو
در رويدادهاي مهم شركت كن
كتابهاي عالي مطالعه كن.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۶:۰۹:۱۵ | فاطي
،

عبوس دارد

 

كسي كه چهره اي عبوس دارد، تابوت دل مرده خويش را بر چهره حمل ميكند.خدا در دلهاي زنده ساكن است. آيا تاكنون ديده اي مرده اي بخندد؟ كساني كه در زندگي خويش خنده را فراموش ميكنند ميميرند.
پاي كوبان ودست افشان باش. زيرا به ضيافت پرشكوه هستي دعوت شده اي. سرمست شو و زنده ترشو. ديندار كسي است كه از زندگي سرشاراست. چنان سرشار كه ميتواند تشنگان بسياري راسيراب كند.

خريد اينترنتي قويترين قرص بزرگ كننده آلت مردان

بهترين دارو هاي جنسي براي افزايش طول الت

خريد انلاين گياه بزرگ كننده الت يوهمبين, قرص هاي گياهي بزرگ كننده الت

خريد قرص بزرگ كننده الات تناسلي آقايان يوهمبين اصل آمريكا

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۷:۰۵:۲۲ | فاطي
،

جاي مديرت

كرم كينگ سايز درمان مشكلات جنسي | كرم قطور كننده و حجم دهنده الت

كرم گياهي موثر بر بزرگ شدن الت موثر ترين كرم تاخيري

كرم تاخيري و بزرگ كننده فوري الت مردان

كرم كلفت كننده و حجم دهنده الت مردان كينگ سايز اصل

 

 

مي‌خواهي جاي مديرت را بگيري؟
كمكش كن كه بالاتر بره.

كرم تاخيري كرم افزايش سايز الت كرم كلفت كننده فوري كرم بزرگ كننده الت كرم چهار كاره كينگ سايز روش استفاده از كرم كينگ سايز عوارض كرم كينگ سايز كرم بزرگ كننده و كلفت كننده قوي آلت كرم كينگ سايزحجم دهنده الت بزرگ كردن الات تناسلي مردان با كرم گينك سايز موثرترين كرم گياهي جهت دراز و كلفت شدن الت آقايان كرم تاخيرانداز و كلفت كننده الت كرم گياهي تغيير دهنده اندازه سايز الت كرم بزرگ كننده طول آلت به صورت موقت و فوري

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۷:۰۱:۲۹ | فاطي
،
چگونه با همسرم لذت را تجربه كنم؟

نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

new
چگونه با همسرم لذت را تجربه كنم؟

نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

چگونه با همسرم لذت را تجربه كنم؟

نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

new
چگونه با همسرم لذت را تجربه كنم؟

نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

درباره ما

رمزینه بارکد

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان