چگونه با همسرم لذت را تجربه كنم؟

چگونه با همسرم لذت را تجربه كنم؟Tel:00-0000-0000

پاش در اورد

كلاسورش رو زير بغلش زد و كليد رو توي قفل در چرخوند ... در باز شد و حوريه وارد خونه شد ... در رو پشت سرش بست و نگاهي به خونه ساكت و خالي انداخت ...
همونطور كه خم شده بود تا كفشاي آل استار سفيدش رو از پاش در بياره بلند گفت :
_مامان ؟؟؟
اما نه تنها جوابي دريافت نكرد بلكه موفق به ديدن مادرش هم نشد ... شونه اي بالا انداخت و كفشاش رو توي جاكفشي گذاشت ... به طرف اتاقش راه افتاد ... در اتاق رو باز كرد و كليد برق رو فشرد ... اتاق روشن شد ، مقنعه ش رو از سرش كشيد و روي تخت پرت كرد ... دسته كليد وكلاسورش رو انداخت روي ميز ...
بند كوله پشتيش رو كه كج روي شونش انداخته بود از روي گردنش رد كرد و كنار تخت روي زمين ولو كرد ... دكمه هاي مانتوي سورمه ايشو يكي يكي باز كرد و روي تخت پرت كرد ...
جورابهاشو از پاش در اورد و توي هم گلوله كرد ... پرتشون كرد كنار ميز تحريرش و به طرف كشوي دراورش رفت ... از كشوي لباساش شلوارك محبوبش رو برداشت و با شلوار پارچه اي سورمه اي رنگش عوضش كرد ... به طرف در اتاقش رفت و در نيمه باز رو كامل باز كرد ...
از اتاق خارج شد و همونطور كه به طرف سرويس بهداشتي مي رفت دستي توي موهاي مشكي حالت دارش فرو برد ...
در سرويس رو باز كرد و وارد شد ، دستش رو به ديوار گرفت تا تعادلش رو حفظ كنه ، دمپايي انگشتي مخصوصش رو پوشيد و شيلنگ آب رو برداشت ، آب سرد رو باز كرد و روي پاهاش گرفت ...
با صداي آيفون متعجب سرشو بلند كرد ...

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۶:۵۹:۴۹ | فاطي
،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
چگونه با همسرم لذت را تجربه كنم؟

نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

new
چگونه با همسرم لذت را تجربه كنم؟

نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

چگونه با همسرم لذت را تجربه كنم؟

نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

new
چگونه با همسرم لذت را تجربه كنم؟

نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

درباره ما

رمزینه بارکد

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 5
بازديد ديروز : 7
بازديد كل : 482

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان